Bekendmaking

5/15/2024

Bekendmaking

Op 25 april 2024 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besloten tot aanwijzing van vaartuigen in wateren in de bebouwde kom van Amersfoort als wrakken waarvan het noodzakelijk is dat deze worden opgeruimd.

mededelingen

De categorie 'mededelingen' is een restcategorie. De inhoud hiervan is sterk wisselend per gemeente en bevat zaken zoals gedoogbesluiten, huisnummerbesluiten, agenda’s en notulen, openingstijden en verkiezingen. Geadviseerd wordt om deze categorie niet zonder additionele zoektermen te gebruiken.

Meer bekendmakingen

Ruimtelijke plannen

5/30/2024

Gouwepoort 3, Zierikzee

Onbekende locatie