Bekendmaking

12/8/2023

Bekendmaking

Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Burg Lemmensstraat 2, 6191VH Beek

omgeving

De categorie 'omgeving' wordt voornamelijk gevuld met omgevingsvergunningen en haar voorgangers (die soms nog steeds voorkomen in sommige gemeentelijke systemen), zoals kapvergunningen, bouwvergunningen en sloopvergunningen. Ook meldingen register-kinderopvang, splitsingsvergunningen en milieu- en natuurgerelateerde meldingen vallen in deze categorie.

Meer bekendmakingen

Bekendmaking

2/22/2024

Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van beeld Veenus, nabij IJsselmeerdijk 5 te Oosthuizen

Onbekende locatie